Musikdidaktiske færdigheder med særlig vægt på sang og korledelse

Modulet Musikdidaktiske færdigheder med særlig vægt på sang og korledelse tilrettelægges og gennemføres i efteråret 2015 i et samarbejde mellem Haderslev Sangakademi, University College Syddanmark og Haderslev Kommune.

Diplommodulet Musikdidaktiske færdigheder tones, så der lægges særlig vægt på sang og korledelse og modulet vil bl.a. indeholde følgende overskrifter


  • Udvikling af lærerens egen stemme (undervisning på små hold)

  • Akkompagnement og understøttende klaverledsagelse (undervisning på små hold)

  • Korledelse (undervisning på små hold)

  • Udvikling af barnestemmen

  • Ledelse af morgensang

  • Musikalsk skaben med stemmen som udgangspunkt

  • Enkelt satsarbejde med fokus på børnestemmer

  • Musikdidaktiske refleksioner


Se hjemmesiden for kurset

ucsyd