Inspirationskursus ved Syddansk Musikkonservatorium

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at få fornyet inspiration til holdundervisning i musik- og folkeskoler herunder instrumentallærere, der er interesserede i at varetage undervisning af børnehold bl.a. med henblik på at styrke overgangen fra børnehold til begynder-instrumentalundervisning.

Kurset giver redskaber til varetagelse af undervisning inden for hele børneområdet fra 0-10 år, og der vil bl.a. blive givet idéer til EM-/instrumentalundervisning, børnehørelære samt undervisning af forældre/barnhold med udgangspunkt i leg, sang, spil og bevægelse.

Kurset indeholder en teoretisk og en bred praktisk del med forskellige praktikhold.

Praktik:

Deltagerne vil gennem hele kursusforløbet arbejde målbevidst med forskellige typer praktikhold. Har deltagerne egne børnehold og evt. begynder-instrumentalundervisning, vil problemer og spørgsmål herfra blive inddraget i undervisningen.

Teori:

Sideløbende med praktikken vil der blive arbejdet med metodik, formål/mål, indstuderingsteknikker, progressioner, litteraturkendskab og udviklingslære samt givet praktiske anvisninger i forbindelse med undervisning af børnehold.

Herudover vil der blive opbygget et stort repertoire inden for sange, remser, sanglege/danse/rytmik og sammenspil (herunder bl.a. lyddramatik, improvisation, leg med rekvisitter, musiklytning, rytme- og melodibevidstgørelse) samt givet idéer til opbygning af lektioner, bl.a. temaforløb.

sdmk

Download