Violinklasse

 • 2 x 45 min om ugen et helt år
 • mellemtrin
 • Instrumental
Violinundervisningen foregår i de obligatoriske musiktimer. Mads har siden august 2014 undervist på Katrinebjergskolen med klasseundervisning, og har ikke tidligere undervist klasser.
Hver klasse (4.a og 4.b) er delt op i to, den ene halvdel får violinundervisning, den anden fløjteundervisning med Bjørg. De får 2 x 45 min. om ugen i et halvt år, så bytter de instrument. Det samlede forløb strækker sig over hele 4. klasse. Mads kører principielt sine timer alene, men der er af og til en støttelærer til stede. Inspiration til undervisningen kommer fra den irske violinpædagog Dorothy Conaghan. Se hendes gode råd.

Læringsmål


 • Eleverne opnår selvdiciplin gennem egen motivation

 • Eleverne kan spille på violin i enkle musikstykker

 • Eleverne har viden om violinteknik


Disse læringsmål er med afsæt i nedenstående Fælles Mål.

Fælles Mål


Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.
Herunder: Spil.

Musikforståelse: Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik.
Herunder: Instrumentkendskab

Bemærk. Det første læringsmål om egen motivation, opfylder ikke et fællesmål for musik, men passer godt ind i den formålsparagraf for skoler, som siger de skal "fremme den enkelte elevs alsidige udvikling". Dette for at eleven opnår engagement og lyst til at lære mere.

10 Gode Råd


 1. Det er vigtigt at rummet er gjort 100% klart inden eleverne kommer ind, så det er tydeligt hvad der skal foregå.

 2. Jeg skaber personlig kontakt til hver af dem, ved at modtage dem ved døren og give hånd.

 3. Det er hensigtsmæssigt at indføre ritualer som er lette for børnene at forstå

 4. Konkurrencen, som jo også er et ritual, gør at de selv fører justits i klassen.

 5. Konkurrencerne kan aldrig tabes af én elev.
  Det kan være a) Holdet mod læreren. b) Ét hold mod et andet c) Holdet mod stopuret.

 6. Det er vigtigt med så få ord som muligt at være tydelig omkring hvad der skal ske NU.

 7. Usikkerhed kommer til udtryk som ”dårlig opførsel”, så det gælder om at minimere usikkerhed.

 8. Man skal aldrig hænge én elev ud fordi vedkommende ikke forstår en del af undervisningen, da det blot avler usikkerhed - ”hvem er den næste der står for skud?”.

 9. Jeg bruger eleverne som hjælpelærere, så snart de har forstået en øvelse, eller lader dem komme op og demonstrere foran de andre.

 10. Hjælpelærerne får "ordener" i form af malertape på ærmet – det motiverer.

Information om projektet

Instrumenterne er stillet til rådighed af musikskolen – og dermed betalt af Aarhus Kommune.

Nodemateriale og musik brugt i undervisningen, har Mads indkøbt forskellige steder fra - blandt andet:

Undervisere:

Mads Bo Falk
Tlf30265585
Mailmail@madsbofalk.dk
UddannelseUddannet med orkesterdiplom på Det jyske Musikkonservatorium år 2000, videreuddannelse som exam. Suzuki-pædagog, niveau 4.

Rammerne for samarbejdet

Samarbejdet mellem musikskolen og Katrinebjergskolen blev foranlediget af en henvendelse fra skolebestyrelsen ud fra ønsket om mere samarbejde med Aarhus Musikskole. Der blev afholdt møde mellem musikskolens ledelse og skolens ledelse, hvor  ideen om at overdrage 4. klassernes musikundervisning til Aarhus Musikskole blev fostret.

Økonomien omkring violin- og fløjteundervisningen er fordelt mellem musikskolen og Katrinebjergskolen, så de betaler én lærer hver.

Det fine samarbejde har medført, at der efter jul er startet betalingshold på hhv. violin og tværfløjte, ca. 10 af hver,  i skoletiden. Pt. er der en lille venteliste for at komme i gang.

Efter sommerferien tilbydes de kommende 4. klasser det samme forløb i den obl. Musikundervisning, og de kommende 5. klasser, som har været med i projektet i år får mulighed for betalingsundervisning i skoletiden.

Samtidig startes et forsøg op i en specialklasse, hvor 7 drenge på 4. årgang skal starte med violinundervisning hos Mads efter samme opskrift som den, der benyttes i den obl. musikundervisning.

Her betaler den centrale PPR afdeling både undervisning og instrumenter – og musikskolen forventer følgeforskning.

Præsentation

10 gode råd fra Mads omkring violinklasse

Se mere af undervisningen