Strygerklasser - Norge

 • 3 x 1 time
 • 3. klasse
 • Instrumental, Sammenspil
Her underviser violin- og cellolæreren fra Sandefjord Kulturskole sammen med 2 lærere fra Gokstad Skole, 3. klasse i violin og cello. Samarbejdet har fungeret 1 år. Begge parter er meget glade for samarbejdet og de erfaringer de får ud af det.

Materiale til projektet

Læringsmål

Målene vi satte oss om at de skulle kunne beherske å spille

 • enkle sanger med

 • enkle rytmer, men prøve å gjøre dette

 • med en fin klang i instrumentet.

10 Gode Råd


 • Når man kommer fra at undervise en lille gruppe i musik, er det meget vigtigt at indføre struktur og rutiner ved undervisning af klasser.

 • Det er lykkedes godt at få alle med fordi vi har sat ambitionsniveauet lavt.

 • Som kulturskolelærer er det vigtigt at lære af grundskolelærernes erfaring med struktur og hvordan timen kan styres.

 • Det er vigtigt for børnene at det er de samme lærere fra grundskolen der er med hver gang.

 • Herved lærer det hurtigt strukturen for timen:
  - Stå stille på rækker og være klar inden timen- Gå stille hen til deres faste pladser- Opvarming- Instrumenterne ligger klar- Selve timen begynder

 • Det er vigtigt at børnene får pause undervejs, da det er krævende for dem.

 • Det er vigtigt at al øvningen sigter mod en koncert og at forældre bakker op om dette arrangement.

 • Det er godt med variation i repertoiret: Klassisk, blues, vuggevise...

 • Strygerundervisning gør at vi kan se børnene er blevet gode til at:- stille op- vente til det er deres tur- spille sammen- give positiv respons til hinanden- optræde til koncert uden at forstyrre hinanden- hjælpe hinanden socialt og tage hensyn

 • Vi kan se at disse gode vaner fra musikken smitter af på deres opførsel i andre fag.

 • Vi kan konstatere at klassen der har spillet musik har opnået bedre resultater i matematik.

 • Forældrene synes det er den bedste underholdning de har oplevet på skolen.

Information om projektet

Fiolinlærer Julian Saxl og undertegnede cellolærer (Elin) har utarbeidet det meste av undervisningen underveis i løpet av året selv.

Beslutningen om at dette prosjektet skulle gjennomføres, ble avklart først i august 2015, altså samme mnd som vi startet opp.

Dette betydde at vi ikke fikk anledning til å ha noe møte i forkant med de lærerne som underviste El Sistema-gruppene i fjor.

Men, dette var ingen hindring for oss til å sette i gang! Vi hadde mer enn nok av forslag til hvordan vi ville legge opp undervisningen, og vi hadde frie tøyler.

Det eneste vi ble fortalt var at de hadde brukt Vamoosh sine undervisningshefter for fiolin og cello, bok 1.

Dette har vi også brukt noe, men kom raskt fram til at vi syntes stykkene ble for vanskelige.

Vi bestemte oss rett og slett for heller å legge mer vekt på kvalitet på det de faktisk lærte. Mye jobbing med det mest grunnleggende som sittestilling, buegrep, holdning, rytme og klang.

Vi var enige om at hvis elevene ikke maktet å spille de enkleste rytmer samtidig og på riktig måte, så ville det være svært vanskelig å henge med når det ble vanskeligere.

Jeg vet at Julian la stor vekt på rytmer, sang og enkle stemmer på løse strenger til å begynne med. Han spilte gjerne kjente låter på sin fiolin som elevene «akkompagnerte» med enkle stemmer. F.eks. notert slik: 4/4 takt og D/// A/// D/// G/// . Eks. er « Oh, Mary don`t you weep»  av Bruce Springsteen, «Fairytale» av Alexander Rybak, « Run, run Rudolph» og enkle blueslåter. Vi hadde også til felles i fiolin- og celloundervisningen at vi kun spilte løse strenger med pizzicato og bue de første 2 månedene.

I celloklassen brukte jeg til å begynne med litt tid på bare å fortelle om celloen, spille for dem og gjøre dem nysgjerrige.

Jeg brukte også i alle fall 1 av 3 musikktimer hver uke til musikkteori, dvs. mest Music Mind Games ( Michiko Yurko, USA). Jeg trakk linjer mellom det de skulle lære på celloen med hva de lærte i disse timene.

Jeg brukte «Abracadabra cello beginner» av Katie Wearing og Frankie Henry som undervisningshefte til å begynne med, hvor sangene for øvrig i den første delen kùn er notert ned med bokstaver, ikke noter. Dette skrev jeg ned på tavla, pekte og instruerte imens cd`n tok seg av akkompagnementet. Jeg har også vært så utrolig heldig å ha med meg en dyktig kontaktlærer som kjenner ungene veldig godt, og hun plukket fort opp alt jeg sa og gjentok for ungene hver gang det bød seg en anledning. Som sittestilling, buegrep, beinstilling osv. Og ikke minst regler på oppførsel i klasserommet. Hun tok også etter hver over «pekingen» på bokstavene elevene skulle spille etter, så kunne jeg konsentrere meg mer om å spille med og instruere.

Etter et par måneder satte jeg en rød prikk på hver cello der 1.finger skulle være, grønn prikk for 2. finger, gul for 3. finger og blå for 4. finger. Ikke alle på en gang, men med et par ukers mellomrom. Så fikk de tid til å venne seg til en finger av gangen. En hvit prikk ble også satt på flagiolett-tonen over 4.posisjon.

Etter hvert bestemte Julian og jeg oss for å øve på det samme repertoaret. Dette med tanke på konserter og for å kunne spille mere sammen. Julian har funnet passende sanger/ låter og arrangert de på en enkel måte for fiolin og cello.

Vår siste konsert hadde vi nå sist lørdag, 18.juni. i Sandefjords «storstue», Hjertnes. Der spilte vi sammen med Vestfold ungdomsstrykeorkester, og Julian hadde arrangert for både dem og oss.

En stor opplevelse for både barn, foreldre og lærere i tillegg til en flott avslutning på dette prosjektet.

Undervisere:

Elin Hoffart
Tlf
Mailelin@skul.no,
UddannelseCellolærer.

3-årig utøvende linje ved Østlandets musikkonservatorium i Oslo 1986-89 + 8 mnd som hospitant ved Norges Musikkhøgskole 1989-90
Laila Sten Aase
Tlf
Maillaila.sten.aase@gmail.com
Uddannelsebarneskolelærer
Nina Moe Brekke
Tlf
Mailnibre@outlook.com
Uddannelsebarneskolelærer
Julian Saxl
Tlf
Mail
UddannelseViolinlærer

Rammerne for samarbejdet

Om rammene for å gjøre godt arbeid.

1. En prosjektleder som har god kontakt med skolens ledelse og lærere som lager god og tydelig struktur for undervisningen og læringsmål

2. Som planlegger og legger til rette for mange konsertproduksjoner i løpet av skoleåret med profesjonelle rammer, scene, lyd, lys, konferansier.

3. Som utarbeider fagplaner og tydeliggjør læringsmål i fht gjeldenede rammeplan i musikk for 1.-4. Trinn.

4. Som kjenner til skolens utfordringer og kan legge til rette for logistikk og godt samarbeid mellom skolens og kulturskolens lærere.


Powerpoint Powerpoint om rammerne for projektet

Se video fra timen

Se video med lærernes erfaringer