Musikkorps - Norge

 • 1 time
 • 7-8 år
 • Sammenspil, Instrumental
I videoen dirigerer Eldrid Andersen først aspiranterne, som er 7-8 år. Bagefter har hun juniorer og hovedkorps.

Børnene kommer fra forskellige skoler og øver en gang om ugen med korpset. Derudover har de instrumentalundervisning på kulturskolen én gang om ugen. Korpset hører ikke under kulturskolen, men har ansat Eldrid fra kulturskolen som dirigent.

Materiale til projektet

Læringsmål

Musikkorpset hører ikke under en skole og skal derfor ikke følge læringsmål, men deres lærerplan er følgende:

Læreplan Kongsberg Guttemusikkorps Aspirantkorpset

I løpet av det første spilleåret skal aspirantene i Guttemusikken:

 • Etablere Bb-dur natura som felles toneart, innenfor en kvint, evt også under.

 • Etablere forståelsen av en felles puls.

 • Kunne spille og telle rytmiske motiv med helnoter, punkterte halvnoter, halvnoter, firedeler og åttendedeler, med pauser.

 • Kunne telle og spille i taktartene 2/4,3/4 og 4/4

 • Lese og spille dynamiske tegn f og p

 • Kunne enkel frasering med f.eks felles pust.

 • Herme enkle motiv på opp til 5 toner og ulike rytmer

 • Forstå dirigenten: Starte og stoppe på tegn fra dirigent, lese et tempo fra dirigenten

 • Selv dirigere korpset enkelt i 4/4, for å bedre forstå dirigentrollen

 • Spille enkle stykker med flere stemmer, høre hvem som har melodi og hvem som akkompagnerer

 • Forstå notebladet:Telle pauser over flere takter, Navigere i nota ut fra taktnummer/bokstaver, repetisjonstegn

 • Sette opp notestativ, holde orden i permen, vite hvordan de skal sitte rikitig

 • Slagverk skal beherske grunnleggende teknikk på stortromme, skarptromme og cymbal, samt perkusjonsinstrumentene tamburin, triangel og kubjelle. De skal kunne spille enkle stemmer på trommesett og å dele opp trommesettstemme i stortromme, skarptromme og hi-hat/cymbal. Praktisere "neste hånds-teknikk" Enkelt klokkespill.

 • Kunne marsjere uten instrument, sluttet orden. Kunne kommandoene for start og stopp, på stedet hvil, rett og tre av. Vite hvilken fot man starter på.


Læreplan Kongsberg Guttemusikkorps Juniorkorps

Etter 2 år i juniorkopset (normalt 2. og 3. spilleår) skal juniorene i Guttemusikken:

 • Kunne vanlige taktarter som 4/4, ¾, 2/4 og 6/8.

 • Kunne starte i ulike tempi.

 • Kunne repetere dal segno, da capo, første og andre hus og coda.

 • Kunne styrkegradene, pp, p, mp, mf, f, ff

 • Kunne artikulasjon som staccato, marcato og tenuto.

 • Kunne crescendo og decrescendo

 • Kunne de vanligste rytmefigurer; sekstendel, åttendel, punktert åttendel, fjerdedel punktert fjerdedel, halvnote, punktert halvnote, helnote.

 • Kunne telle pauser, og komme inn igjen på rett sted etter flertakts-pauser, og på tegn fra dirigenten.

 • Kunne fermate, og gå videre på tegn fra dirigenten etter en fermate.

 • Vite hva slags funksjon deres stemme har i samspillet. F.eks om de har melodi eller komp.

 • Kunne spille små “snutter” på gehør

 • De skal utvikle ferdighetene på sitt instrument og ha stort nok omfang og god nok teknikk til å kunne delta i samspill i hovedkorpset.

 • De skal kunne litt om vedlikehold av eget instrument (smøre, finne riktig flis etc) og ha nødvendig utstyr til dette.

 • De skal ha spilt i ulike stilarter som marsj, koral, populær-/filmmusikk, fanfare. Kjenne til det enkleste korpsrepertoaret.

 • Slagverk skal ha spilt ulike perk-instrumenter, trommesett, skarptromme, stortromme, pauker og melodisk. De skal vite hvilke stikker og køller som passer på de ulike instrumentene. De skal kunne sette opp trommesett etc med litt hjelp fra voksne

 • De skal vite hvordan korpset er satt opp og hvilke instrumentgrupper som vanligvis sitter hvor.

 • De skal kunne marsjere og spille samtidig, Kunne kommandoer for start, stopp, oppslag, vendinger, engelsk vending, trommemarsj av/på, på stedet hvil og tilbake til rett, innretning, armsving og god holdning.

 • De skal vite hvordan uniformen ser ut og hvordan man skal oppføre seg iført uniform.

 • De skal kunne gå av og på scenen under konsert.

 • De skal ha spilt flere konserter ulike steder, inne og ute og for ulikt publikum.

 • De skal kunne hjelpe sine medmusikanter hvis de trenger det under øvelsen, f.eks kunne peke i notene for en mindre rutinert musikant.

 • De skal være gode musikanter som ser sine medmusikanter og er med på å skape et godt sosialt miljø i korpset.

 • De skal vite hvordan man oppfører seg på korpsturer, og andre arrangementer i korpsets regi.

10 Gode Råd


 1. Det er en fordel at have både aspiranter(begyndere) og de større hold. På den måde kan jeg forberede de yngste til det der venter dem som korpsmusikere.

 2. Jeg lader meget børnene dirigere orkesteret. Herved får de en bedre forståelse af min direktion.

 3. Jeg bruger de italienske musikudtryk, så de vænner sig til dem fra start.

 4. Jeg prøver at skabe meget variation i indstudering og metode så det ikke bliver for ensformigt.

 5. De ældre børn er forebilleder for de yngste, så derfor bruger jeg meget at lade dem spille sammen, samt lade de ældste være instruktører for de yngste. Det skaber tryghed for de yngste at se hvad de arbejder hen i mod.

 6. Det er vigtigt at det sociale fungerer godt, så vi laver også arrangementer med børnene hvor der er fokus på dét.

 7. Det er godt at de yngre også får lov til at spille melodistemme ind i mellem, måske hjulpet at en ældre musiker.

 8. Udover at spille i orkesteret lader jeg børnene hjælpe til med diverse opgaver som lys, lyd, konferencier, styregruppe, planlægning osv...hvilket skaber motivation og de føler ejerskab i orkesteret.

 9. Det er en stor fordel at alle børn der spiller i korpset er instrumentalelever i kulturskolen. Samarbejdet mellem dirigent og instrumentallærer er her meget vigtigt.

 10. Det er meget vigtigt med et godt repertoire, som passer til deres niveau. For de yngste vil det ofte være ”pædagogiske” stykker, mens de ældre udvikler sig bedst med stykker som er skrevet til deres besætning, så alle får udfordring på deres instrument.

Information om projektet

Projektet om brasskarusell på skolemix.dk er støttet af Nordisk Kulturfond.

nordiskkulturfond

 

Undervisere:

Eldrid Ninive Andersen
Tlf
Maileldrid.andersen@kongsberg.kommune.no
UddannelseDeltager i dirigentnetværk:
http://musikkorps.no/har-vaert-med-pa-et-viktig-arbeid/

http://musikkorps.no/musikk-og-drill/dirigentutvikling/?tab=avtaler-og-dokumenter

Rammerne for samarbejdet

Se kort video hvor korpsene øver

Se lang video hvor korpsene øver

Gode råd fra Eldrid Andersen