Musik med iPad og Garageband

 • 1 time
 • 2.klasse
 • Digitalt
René Skafte er ansat på Katrinedals Skole i Vanløse og underviser her 2.a i hvordan de kan lave trommerytmer med Garageband på iPads. Det er en del af den  almindelige musikundervisning, hvor klassen også skal lære at spille på rigtige trommer. Fordi skolen har været en profilskole med It og forskning, har de mange klassesæt af iPads til børnene.

Materiale til projektet

Læringsmål


 • Lære at spille basale rytmer på trommer (også rigtige trommer)

 • Grundlæggende forståelse  af musikkens sammensætning og struktur

 • Lytte opmærksomt til musik (musikforståelse)

 • Genkende klange og ændre instrumentet


 

10 Gode Råd


 • Ipads er hos os et rigtig godt værktøj til musik, fordi børnene i forvejen ved hvordan man bruger maskinerne, idet skolen er en it-profilskole.

 • Mange har iPad hjemme hvilket muliggør øvning hjemme.

 • Hvis man i den almindelige musikundervisning har brug for at øve noget med en gruppe af elever, er ipadden god at bruge til at aktivere resten af klassen. Kan fungere som en hjælpelærer.

 • Forståelsen af sammenspil og det at ramme den samme rytme bliver meget synliggjort i Garageband.

 • Børnene får en anderledes ”hands-on” erfaring med musik og lydoptagelse, end hvis det kun foregik via lærerens computer og en storskærm.

 • Fordi børnene bliver så opslugt når de arbejder med iPad/tablet er det let at skabe fokus.

 • Garageband giver god mulighed for at arbejde med Musikalsk skaben: Lydforming, improvisation og komposition i relation til kompetencemål, og man kan gøre det tidligere end før, fordi de ikke behøver at have motorikken til at rigtigt at spille .

 • Jo mere musik de udsættes for fra flere vinkler jo større er sandsynligheden for at de selv får lyst til at spille.

Information om projektet

På skolen bruger de Lars Bondes: A kom po no - Ideer til kreativ musik
ISBN: 87-7761-006-7

 

Undervisere:

René Skafte
Tlf20631601
Mailreneskafte@gmail.com
UddannelseLæreruddannet med musik som liniefag.

Har selv spillet meget i band.

Rammerne for samarbejdet

I dette projekt er der ikke samarbejde med en musik- eller kulturskole. Katrinedals Skole er en profilskole med IT og forskning og har desuden et ekstra fokus på musik og sammenspil.