Matemusik

 • 1 time
 • 3. - 5. klasse
 • Tværfagligt, Digitalt
Jesper Ry, som er leder i Haderslev Musikskole, underviser her 3.a på Sdr. Otting Skole i blandingsfaget Matemusik. Faget er udviklet på Haderslev Musikskole som et konkret fag til folkeskolen i den understøttende undervisning. Timen på videoen foregår i matematiktimen. Undervisningen består af introduktion til brøkregning og nodeværdier samt en del gruppearbejde, og undervejs omsættes elevernes resultater til musik.

Læringsmål


 • Igennem projektet med Matemusik forventes det, at skoleeleverne ved slutningen af det ansøgte projekt, har tilegnet har sig færdigheder og viden indenfor:

 • Basal nodelære i en teoretisk, auditiv og visuel forståelsesramme.

 • Brøkregningen som baserer sig på brøkopstilling, pizzadiagrammer og addition koblet direkte med noderværdier og fysisk bevægelse.

 • Sandsynlighedsregning og kombinatorik med udgangspunkt i musikalske og kreative opgaver.

 • Bevægelse og koordination gennem udførelse af sammenspil, stomp og rytmik med fokus på puls, periodefornemmelse, groove og synkronitet og inklusion.

 • Kreativitet koblet på matematiske idéer koblet til musiske byggesten

 • Den sproglige læringsdel med engelske udtryk.


 

Styrkelse af 6 grundlæggende kompetencer

Med Matemusik er målet at udvikle og styrke grundlæggende kompetencer hos skolebørn, her opstillet i seks hovedpunkter, som skoleeleverne forventes at styrke og udvikle i løbet af forsøgsperioden.

Skolebørnene skal via Matemusik:

 1. Udvikle sociale kompetencer gennem sang, sammenspil og bevægelse

 2. Stifte bekendtskab med og tilegne sig viden om musik og noder

 3. Stifte bekendtskab med og tilegne sig viden om matematik

 4. Lære at mestre praktisk-musiske aktiviteter og koordination

 5. Udvikle krops- og bevægelsesaktiviteter

 6. Udvikle sproget gennem sang, rim og remser - auditiv og visuel


 

Den grundlæggende tanke bag de seks kompetenceområder er, at både højre og venstre hjernehalvdel stimuleres og styrkes gennem aktiviteterne i Matemusik.

10 Gode Råd


 • Lav et stramt program for hvad du vil gennemgå på dagen

 • Snak med nogle folkeskolelærere om hvordan de plejer at lave struktur i klassen.

 • Iagttag klassen og brug de situationer og ideer der opstår i undervisningen.

 • Evaluér undervisningen med dig selv, så du justerer på de ting der ikke virker.

 • Hav et opmærksomhedskald. Jeg bruger med denne klasse ”1-2-3-BLUE”.

 • Det er vigtig at køre progression i timen langsomt og grundigt. Gentag mange gange.

 • Brug din kreativitet, som musiklærer, da det jo er en af de ting du er god til.

 • Søg information og inspiration til klasserumsledelse, enten via kurser eller ved at snakke med lærere på skolen.

 • Hvis det er muligt så kobl dig på en 2-lærer-ordning, så du ikke står med en klasse alene.

Information om projektet

Undervisningen med 3.a i videoen kører over 5 gange, og dette var den 4. gang.

Læreren fra skolen er Majbritt Wind, som også er kommunens matematikvejleder og arbejder på kommunens pædagogiske center.
telefon: 74341151
mnwi@haderslev.dk.

 

Undervisere:

Jesper Ry
Tlf23201418
Mailjery@haderslev.dk
UddannelseDiplomuddannet rytmisk bassist fra Esbjerg.

Leder på Haderslev Musikskole siden 2010.

Rammerne for samarbejdet

Samarbejdet startede for et halvt år siden. Selve projektet med matemusik har været under udvikling i halvandet år. Siden da har de prøvekørt matemusik på 4 forskellige skoler i 2 - 5 lektionersforløb betalt af musikskolen. Det har både ligget i den understøttende undervisning og i matematiktimer.

Siden sidst har kommune bevilget 150.000 kr til at køre et pilotprojekt for 6 børnehaver hvor førskolebørn skal have matemusik i 45 min i 16 uger fra 1. august.

Endvidere har de fået bevilget 350.000 kr fra undervisningsministeriet til at køre et pilotprojekt i folkeskolens understøttende undervisning i det kommende skoleår.

Implementering
Haderslev kommune ønsker at dette projekt skal munde ud i en generel implementering af Matemusik på alle kommunens folkskoler. Vi ser logistiske udfordringer, da musikskolen og folkeskolen ikke har haft stor erfaring med samarbejde i skoletiden. Når dette er løst, er første skridt taget på vejen mod kommunal videndeling og tilbud om efteruddannelse i Matemusik til alle interesserede lærere. Til det vil musikskolens lærere fungere som Matemusikkonsulenter.

Det vigtigste udgangspunkt for en direkte implementering er at synliggøre det unikke ved Matemusik, at elementer som musik, bevægelse, kreativitet, samarbejde og inklusion bliver en del af den traditionelle undervisning og hermed skaber en kvalitativ opgradering af skolens fagpakke. Derfor er lokal forankring i form af uddannelse af de lokale folkeskolelærere i matemusik det primære mål efter projektet.

To-lærerordningen er en fordyrende, men kvalitativ opgradering, som har et essentielt afsæt i hele projektet. Det er blevet et lovkrav med folkeskolereformen 2014, at folkeskolen og musikskolen skal samarbejde. Det at bringe musikskolelærerens professionelle musiske kompetencer ind i skolens undervisning i et samarbejde med folkeskolelæreren, skaber mulighed for at give folkeskolens musikundervisning og den understøttende undervisning et kvalitativt løft, der kan blive en stor gevinst for elevernes motivation, trivsel og læring. Udgangspunktet er imidlertid også, at det kan være en stor gevinst for både folkeskolelæreren og musikskolelæreren og i bedste fald vil kunne bidrage til at udvikle begge professioners kompetencer.

Se timen med Matemusik

Se Gode råd fra Jesper Ry om klasseundervisning