Marimba i indskolingen

 • 10 x 1 time
 • Indskoling
 • Sammenspil, Instrumental
Anders Dybdal underviser i marimba i indskolingen på Kildebakkeskolen i Vildbjerg. Anders er ansat i Herning Musikskole og kører dette forløb over 10 gange i den understøttende undervisning.

Materiale til projektet

Læringsmål


 • Eleverne kan deltage i enkelt sammenspil på slagtøjsinstrumenter

 • Eleverne kan spille enkle musikalske former

 • Eleverne har viden om spilleteknik på marimba

 • Eleverne har viden om tekstindhold


Disse læringsmål er med afsæt i Fælles Mål for børnehaveklasse og 2.klasse som beskrevne nedenfor.

Fælles Mål for børnehaveklasse


Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama.

Fælles Mål for 2.klasse


Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse.
Herunder området; Spil.

10 Gode Råd


 • Find en faglig laveste fællesnævner og byg op derfra

 • Godt der er en pædagog med, men endnu bedre med en musiklærer, hvor man ville lave mere samarbejde

 • Vigtigt der er opbakning fra begge ledelser

 • Undervisning i grundskolen giver elever til musikskolen

 • Start stille og rolig væk lysten til musik hos børnene, da de jo ikke har valgt faget selv

 • Start i 0. og 1. klasse hvor børnene stadig kan formes

 • Børnene lærer gennem musikken noget om hvordan man gør ting sammen

 • Jeg bruger enkle børnesange som udgangspunkt for indholdet i timen

 • Brug gerne ældre elever som hjælpelærer og forbilleder

Information om projektet

Undervisere:

Anders Dybdal
Tlf24447596
Mailandersdybdal@hotmail.com
UddannelseUddannet med Slagtøj fra  Det Jyske Musikkonservatorium i Århus.

Rammerne for samarbejdet

Herning Musikskole har i mange år undervist musikskoleelever på Kildebakkeskolen. Der har løbende været ideer og forslag i luften som endte med et fællesmøde, hvor aftalen blev lavet.

Forløbet med Marimba bliver gentaget i endnu et år – men ikke med sfo – kun bhkl. og 1. klasse. Kører 1 lektion a 45 min over 30 gange fordelt med 15 gange på hver klasse.

Skolen bruger timer fra den understøttende undervisning.

Udgiften deles mellem musikskolen og folkeskolen.

Aftalen er at der medvirker en pædagog med fra skolen.

Herning musikskole har altid haft en tæt dialog til skolens ledelse, både i hverdagen og når de har mødtes. I dette tilfælde er der også opmærksomhed på, hvordan aktiviteten i folkeskolen kan “understøtte” musikskoledelen – f.eks. at de får nemmere ved rekruttering.

 

Udklip af timen

Anders erfaringer fra undervisningen