Lydcollager

 • 2 x 3 timer
 • mellemtrin
 • Sammenspil, Instrumental
De klassiske symfoniorkester-instrumenter introduceres, og bagefter får hver elev lov til at vælge et instrument. Når alle har et instrument laves musik efter dirigentens tegn og optager tilsidst en CD.

Jacob har brugt konceptet i 3-4 år.
Undervisningen forløber over 2 dage fra kl. 9 – 13.

Eleverne oplever hvad det vil sige at spille i et orkester og være en del af den skabende proces i et musikstykke. De får præsenteret musik de måske ikke lytter til normalt og får gennemgået og prøvet klassiske instrumenter. Det gælder om at samarbejde, respektere og anerkende hinanden, når man skal følge en dirigent. Eleverne får kendskab til grundlæggende musikalske begreber.

Læringsmål

a’)Eleverne kan deltage i sammenspil på et selvvalgt instrument
b’)Eleverne kan redegøre for spilleteknikken på det selvvalgte instrument
c’)Eleverne kan skabe en fælles lydcollage ud fra 3 musikalske figurer.
d’)Eleverne kan redegøre for udtryksmuligheder på det selvvalgte instrument.

 

De nævnte læringsmål tager afsæt i følgende videns- og færdighedsmål:

 • --MUSIKALSK UDØVELSE--

 • a)Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer

 • b)Eleven har viden om spilleteknik og sammenspil

 • --MUSIKALSK SKABEN--

 • c)Eleven kan skabe lydillustrationer under anvisning

 • d)Eleven har viden om analoge og digitale udtryksformer


 

10 Gode Råd

Gode råd fra Jacob Høgsbro omkring Lydcollager.

 • Det er en leg og skal være sjovt

 • Lær børnenes navne udenad

 • Prøv at se børnene som rigtige musikere, med begrænsede færdigheder

 • Vis så vidt muligt med tegn/direktion hvad børnene skal gøre

 • Brug ikke for mange instrumenter ved et lydcollageprojekt (ca. 6 er fint)

 • Vis ca. 3 figurer til hvert instrument

 • Det er forbudt at gå på toilet når de spiller i "symfoniorkesteret"

 • Der skal være ekstra voksne tilstede til at hjælpe ved mere end 12 børn

 • Det fungerer godt at kombinere lydcollager med historier lavet i dansk

 • Det fungerer godt at optage "koncerten" til sidst, fordi det skaber ekstra koncentration hos børnene

Information om projektet

I det viste forløb blev brugt følgende instrumenter, som var tilstede på Gentofte Kulturskole:

 • 6 violiner

 • 4 celli

 • 3 trompeter

 • 2 tromboner

 • 1 waldhorn

 • 3 saxofoner

 • 2 pauker

 • forskellige slagtøjseffekter

 • gulvtamtam


Ideen fra Lydcollager kan bruges med dé instrumenter man har til stede, eller som læreren/dirigenten føler sig fortrolig med.

Undervisere:

Jacob Høgsbro
Tlf26226098
Mailmail@jakobhogsbro.dk
UddannelseUddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med direktion, komposition og saxofon.

Studieophold på Berklee.

Rammerne for samarbejdet

Jacob bruger Lydcollage-projektet rundt omkring i landet, og er fast tilknyttet Herlev Musikskole og Gentofte Kulturskoler. 
I Gentofte bliver Lydcollager udbudt som en del af Kulturpakkerne, som er udviklet af Kulturskolerne i samarbejde med folkeskolerne.

Kulturpakke konceptet har eksisteret i Gentofte siden 2007.

Folkeskolerne og institutioner kan købe pakken for 850kr,

Fordelingen af udgifterne er :

 • Den besøgende institution (Maglegårdsskolen): 25%

 • Skole-børnforvaltningen: 25%

 • Gentofte Kulturskoler: 50%


230 kulturpakker afvikles i 2015 i Gentofte.

Præsentation

10 gode råd fra fra Jacob Høgsbro

Lang video