Kor

 • 3 uger
 • 4. - 6.klasse
 • Kor
Rikke Schou Olesen fra Gladsaxe Musik- og Billedskole, og Brad Thompson fra Mørkhøj Skole, kører sammen et korprojekt over 3 uger. Klasserne fra 4.- 6. kommer skiftevis på besøg på musikskolen i de 2 første uger. I sidste uge samles alle.

Materiale til projektet

Læringsmål


 • Flerstemmighed

 • Udfolde sig selvstændigt i sang og bevægelse

 • Har viden om emne og motiv, herunder genrer

 • Eleverne kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug

10 Gode Råd


 • Det er vigtigt fra start af projektet at have klare aftaler om rammerne og ansvarsfordeling.

 • Husk på at modsat musikskolens elever, har flere af eleverne her ikke selv har valgt at være med, hvorfor nogle stritter lidt imod. Det betyder ikke at projektet er mislykket eller at man som lærer ikke leverer en god indsats.

 • Vis hvor meget du selv brænder for musik - det smitter af. Også på dem der i starten strittede imod.

 • Lav en plan for hvilke mål der skal nås og hvilke tegn der er på at det lykkes.

 • Find de rigtige mennesker at med i samarbejder og sæt dem til at gøre det de er bedst til.

 • Afstem forventningerne i forhold til elevgruppen i folkeskolen. Det er en mere sammensat gruppe end eleverne på musikskolen.

 • Hav det sjovt imens.

 • Som musikskolelærer kan man lære en masse af samarbejdet med en folkeskolelærer. For eksempel omkring klasserumsledelse, som også kan være til gavn for ens musikskoleundervisning.

 • Hvis klassen kommer til musikskolens lokaler, kan det medvirke til at eleverne er ekstra fokuserede.

Information om projektet

Tidsforbruget og planlægning op til projektstart:


Før projektet blev der holdt 3 "fysiske" møder af halvanden til 2 timers varighed. To møder med souschefen fra Gladsaxe Musik- og Billedskole (GMB) samt Brad og Rikke, og et møde kun med Brad og Rikke.
Forinden det havde der været en mail korrespondance mellem GBM, Brad og Rikke. Derudover har Brad og Rikke op til forløbet og under forløbet mailet og ringet sammen et par gange - det har været små evalueringer og små justeringer af forløbet - hvilket har fungeret rigtig fint. 

De har hver især forberedt/øvet sig på det de skulle lave i timen.

Undervisere:

Brad Thompson
Tlf2859 1334
Mailthompson.dk@gmail.com
UddannelseFolkeskolelærer med linjefag i musik. Fastansat på Mørkhøj Skole siden 2002.
Rikke Schou Olesen
Tlf6133 4402
Mailrikkeschoumusik@gmail.com
Uddannelse
Uddannet AM'er fra Jyske Musikkonservatorium afdeling Nord/Aalborg).


Har jeg lige færdiggjort en to årig Master i Rytmisk Korledelse.


Har en Bachelor i Musik fra Aalborg Universitet. 


Har undervist på musikskole siden 2003 - og på Gladsaxe Musik- og Billedskole siden 2007.

Rammerne for samarbejdet

Skolesamarbejdet i Gladsaxe startede i skoleåret 2013-14, med en række pilotprojekter, der blev støttet af særlige projektstøttemidler fra Gladsaxe Kommune. Formålet var at bruge erfaringerne i forbindelse med implementeringen af skolereformen året efter. To skoler var involverede: Mørkhøj skole og Gladsaxe skole.

Der er fra 2014 etableret en samlet aftale for Gladsaxe Kommune, hvorunder det er hensigten at skolerne med tiden skal bruge ca. 1,5 % af deres lønbudget på samarbejde med Musik- og Billedskolen. Det varetages pt meget forskelligt fra skole til skole. Alt aftales i projekter, så intet kører endnu fast fra skoleår til skoleår, men aftales individuelt med hver skole fra projekt til projekt.

Alle aktiviteter ligger pt i den almindelige undervisning i skoletiden, nogle gange suppleret med tid fra den understøttende undervisning.

Skolerne betaler i udgangspunktet aktiviteterne. I forhold til nogle typer projekter kan der dog rejses supplerende midler fra forvaltningen og/eller musikskolens eget budget, ligesom der søges eksterne midler til udvalgte projekter.

Det er et grundpræmis i alle samarbejdsaftalerne, at der skal være en lærer eller pædagog fra skolen til stede i al undervisningen. Således foregår alle projekter som samarbejdsprojekter.

Præsentation af korprojektet

Gode råd fra Rikke og Brad

Se mere fra projektet