Klangfortællinger

  • 4.klasse
  • Kor
Malene Bichel har gennem huskunstnerordningen arbejdet i en uge med to 4. klasser på Thyregod Skole sammen med klassens faste dansklærere Marianne Ploug Hansen og Else Antonsen.

Temaet var Klangfortællinger og forløbet har drejet sig om stemme, musikalsk form, samarbejde, kreativitet og kommunikation.

Videoerne er fra den sidste dag, hvor klasserne viste resultaterne af ugens arbejde i form af 2 gange 20 minutters performance på Vejle Kunstmuseum.

Se artikel med fotos fra skolen her

Læringsmål

Læringsmål:

Eleven kan skabe lydillustrationer under anvisning

Eleven kan bruge sin stemme sundt og med overbevisning og autenticitet

Eleven kan bruge sin stemme I hele registret og med et opmærksomt og kreativt forhold til klang og tonehøjde.

Eleven kan sammen med andre skabe meningsfuld musikalsk dialog og form

Eleven kan fokuseret, nærværende og naturligt udtrykke sig musikalsk i en performancesituation, både alene og sammen med andre.

 

Forenklede fælles mål:

Musikalsk Skaben: eleven kan udtrykke sig skabende I musikalske aktiviteter.

Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt I sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle I musikalsk udfoldelse

10 Gode Råd

Information om projektet

Malene Bichel har gennem huskunstnerordningen arbejdet i en uge med to 4. klasser på Thyregod Skole sammen med klassens faste dansklærere Marianne Ploug Hansen og Else Antonsen.

Temaet var Klangfortællinger og forløbet har drejet sig om stemme, musikalsk form, samarbejde, kreativitet og kommunikation.

Videoerne er fra den sidste dag, hvor klasserne viste resultaterne af ugens arbejde i form af 2 gange 20 minutters performance på Vejle kunstmuseum.

Se artikel med fotos fra skolen her

Undervisere:

Malene Bichel
Tlf52231910
Mailmalbichel@gmail.com
UddannelseMalene er konservatorieuddannet som AMer og som klassisk sanger og er desuden uddannet Exam.pæd.mus og proceskonsulent. Udover at være sanger, har hun en del års erfaring som musiklærer på læreruddannelsen, hvor hun også har undervist på undervisningsministeriets seminarer om forenklede fælles mål i det praktisk musiske fagområde. Hun har været proceskonsulent blandt folkeskolelærere og har som musikpædagogisk konsulent i Vallensbæk Kommune været med til at forme kommunens partnerskabsaftale mellem folkeskoler og musikskole. Desuden underviser hun sammen med Signe Adrian på Metropols efteruddannelse af musikskolelærere til samarbejdet med folkeskolen og de to faciliterer sammen et nystartet inspirationsnetværk for mennesker der vil være med til at nytænke de musikalske læringsmiljøer for børn og unge.

Rammerne for samarbejdet

Rammen om projektet er dels huskunstnerordningen, -dels projekt Spotlight, some er et større project I Vejle kommune, der omfatter 20 projekter med 10 forskellige huskunstnere og som kulminerer I en lille festival. Leder af projektet er Søren Raffnsøe Hultberg.

I huskunstnerordningen ansættes kunstneren 10 arbejdsdage, heraf 5 sammen med eleverne, mindst to til møder med lærerne/skolen og resten som egen forberedelse og øvrig kommuniktion.

Klangfortællinger (forkortet)

Klangfortællinger