Indskoling - SSB

 • 1 time hver uge
 • 0. klasse
 • SSB
Anna Vestergaard har undervist 0.klasserne på Vadum Skole i Sang, Spil og Bevægelse siden efteråret 2014. Timerne ligger i den understøttende undervisning. Til daglig kører Anna timerne alene.

Materiale til projektet

Læringsmål


 1. Eleverne kan identificere dynamiske niveauer og anvende begreber herfor

 2. Eleverne kan klappe rytmer og sige remser med fornemmelse for puls og periode

 3. Eleverne kan læse og gengive noterede rytmer

 4. Eleverne kan oversætte bogstavers form til kropsligt udtryk


Disse læringsmål er med afsæt i Fælles Mål som beskrevne nedenfor.

Fælles Mål


Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse.
Herunder: Sangrepertoire, Sangteknik, Sanglege og bevægelseslege.

Musikforståelse: Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik.
Herunder: Improvisation og bevægelse.

10 Gode Råd


 1. Der er stor forskel på traditionel og musikskoleundervisning og klasseundervisning.

 2. Det er nødvendigt at justere forventninger til hvad man kan nå og hvor meget kontakt man kan have til hvert barn.

 3. For at få en god start på timerne skal der være styr på rammerne: lokale, antal elever, tider...

 4. Kommunikationen til skolen er vigtig. Hvem der er kontaktperson, og hvordan man kommunikerer om f.eks aflysning, børnene og instrumenter.

 5. Det er en fordel med en pædagog som kan deltage ligeværdigt i undervisningen.

 6. Det tager tid at opbygge relationen til skolen og kontaktpersonen så kommunikationen kan blive optimal.

 7. Det er vigtigt der er afsat tid til møder med klassens lærer, så musiklæreren integreres i den anden undervisning hvor det er muligt.

 8. Det kan være en fordel kun at have få timer på skolen, fordi børnene så opfatter musiklæreren og undervisningen som noget særligt.

Information om projektet

Undervisere:

Anna Vestergaard
Tlf26286095
Mailvestergaard.anna@gmail.com
UddannelseUddannet fra Det Jydske Musikkonservatorium i Ålborg med børnemusik, korledelse og rytmisk sang.

Rammerne for samarbejdet

Samarbejdet startede sidste forår, hvor kulturskolen talte med skolelederen om SSB hold på Vadum Skole. Hun ville gerne indlede et samarbejde, og kulturskolen foreslog at SSB blev en del af den understøttende undervisning. Anna Vestergaard skulle som SSB lærer have alle børn i 0. klasse én gang om ugen..

Aftalen gælder for et skoleår. Aftalen er fornyet for kommende skoleår.
Hver klasse har én lektion om ugen, altså har Anna undervist hele skoleåret 2014/2015 2 lektioner om ugen i 0. kl i 40 uger

Skolen betaler kulturskolen det læreren koster: 450.- pr læst lektion
Sædvanligvis har Anna eleverne selv – altså uden støtte. Der var en pædagog med som støtte, da der blev filmet.

Hensigten er at stimulere eleverne og forhåbentlig vække deres interesse for musikken, således at de får lyst til at gå videre med noget musik og skabe et godt musikmiljø på skolen.

Præsentation af en time i Indskolingen

Gode erfaringer fra Anna Vestergaard

Se mere af timen med Anna Vestergaard