Historie på musikkens vinger

 • 4 x 1time
 • Udskoling
 • Tværfagligt
Hans Axelsen under viser i faget "Historie på musikkens vinger", som er et forløb skolerne i  Ballerup Kommune kan købe fra musikskolens katalog. Forløbet er på 4 timer.

Materiale til projektet

Læringsmål


 • Eleverne har en forståelse af begrebet "nonverbal kommunikation"

 • Eleverne har viden om sammenhæng mellem musik og følelser i individer og fællesskaber.

 • Eleverne har viden om musikkens historie som element i verdenshistorien


Disse læringsmål er med afsæt i nedenstående Fælles Mål.

Fælles Mål


Musikforståelse: Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder.
Herunder: Musikoplevelse, Musikhistorie og Musikkens funktion.

 

10 Gode Råd

Information om projektet

Undervisere:

Hans Axelsen
Tlf2175 2128
Mailhansaxelsen@jazzdreams.dk
Uddannelse

Rammerne for samarbejdet

 

 • Ballerup Musikskoles folkeskoleprojekter startede i sæson 2014-15 med vedhæftede tilbud.

 • Kommunalbestyrelsen havde afstukket, at samarbejdet mellem de to institutioner skulle antage en størrelse svarende til to årsværk.

 • Det enkelte projekt kørte i den periode, som der blev indgået aftale om med den enkelte skole - det kunne være længerevarende, ugentlige projekter eller koncentrerede projekter - f.eks. afviklet i en tema-uge el. lign. Højagerskolens projekt er blot et af alle projekterne, som alle har samme konditioner (2 årsværk - betalt af kommunen).

 • Om projektet ligger i skoletiden eller i den understøttende UV afhænger af, hvilken aftale der aktuelt indgås med skolen

 • I sæson 2014-15 tilførtes de økonomiske midler til musikskolen fra centralt hold (bl.a. derfor kåredes Ballerup Kommune til "Årets musikskole 2015")

 • Aftale om de enkelte projekter blev indgået overordnet mellem fokeskoleledelsen og musikskoleledelsen, idet folkeskolelederne inddrog folkeskolelærere i beslutningen (denne lokale proces var musikskolen ikke involveret i, men i nærværende sæson, vil musikskolen, opfordre til øget folkeskolelærer inddragelse). Når folkeskolen havde valgt et projekt, foregik resten af projektafviklingen som et samarbejde mellem folkeskolelærere og musikskolelærere.

 • Denne sæsons projekter kan findes her: http://np.netpublicator.com/netpublication/n59730212