Harmoniorkester

 • 2 x 45min hver uge
 • 2.- 9. klasse
 • Sammenspil, Instrumental
Bent Hjort fra Holstebro Musikskole underviser blæserelever samt Harmoniorkesteret på Sønderlandsskolen. Alle kan deltage i sammenspil når de starter med blæserundervisning. Soloundervisning, orkestersammenspil og koncerter vægtes lige meget i projektet.

Materiale til projektet

Læringsmål

10 Gode Råd


 1. Alle kan være med uanset niveau.

 2. Lige som i sportens verden: 2 gange træning og kamp i weekenden.

 3. Sammenspil er med fra start. Soloundervisning, orkesterprøver og koncerter er 3 lige vigtige bestanddele.

 4. Det sociale element er meget vigtigt, så husk at holde pauser i orkesterprøverne.

 5. Det er vigtigt med rollemodeller. Både større elever og professionelle musikere.

 6. Opfind ikke den dybe tallerken men brug gennemprøvet materiale. Hos os er det blandt andet Music Mind Games og Blåståget.

 7. For at få et sammenhængende orkester er det vigtigt at få fordelt eleverne på alle instrumenter. Vi prøver at guide dem til hvad der kan passe til dem, samt hvad der er brug for i orkesteret.

 8. For at få fælles ejerskab skal alle involverede støtte op om projektet: Ledere, lærere, pædagoger, pedel, forældre og andre elever.

 9. De tilknyttede lærere skal være dedikerede og professionelle.

 10. Sørg for at forældrene er involverede i projektet. For eksempel i en bestyrelse for orkesteret eller ved at være med til at planlægge og afvikle arrangementer.

Information om projektet

Hent Bent Hjorts diplomopgave om Harmoniorkesteret på Sønderlandsskolen.

Hent artikel fra Dansk Sang om Harmoniorkesteret.

Hent powerpoint om Harmoniorkesteret.

Se ekstra video med nummeret Happy fra Store Blæserdag.

 

Undervisere:

Bent Hjort
Tlf5192 2684
Mailbenthjort71@gmail.com
UddannelseDiplomuddannelse som rytmisk trompetist fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus.

Lang erfaring fra Horsensgarden.

Rammerne for samarbejdet

Starten af samarbejdet

Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen lukket og underlagt Sønderlandsskolen). I dag hedder orkestret Sønderlandsskolens Harmoniorkester. Det var Holstebro Musikskole, der tog initiativ til samarbejdet, og havde idéen med orkestret. Det var udgiftsneutralt for Nørrelandsskolen, men der var et krav om, at undervisningen skulle foregå inden kl. 13.00 dvs. i skoletiden. Undervisningen blev placeret på 3. og 4. årg. Det var frivilligt om man ville være med, og de børn der ikke ønskede at deltage fik et andet kreativt tilbud i disse timer. Orkestret spillede 2 lektioner om ugen; en gang holdundervisning 5-7 børn på deres instrument, og en gang sammenspil.

I 2006 søges der, og der bevilges penge af kulturstyrelsen til at igangsætte et strygerprojekt på skolen under navnet ”Colourstring”. Tilbuddet var et betalingstilbud, som lå i fritiden på skolen i forlængelse af børnenes skoledag. Tilbuddet ender med bl.a. at falde til jorden pga. meget høj forældrebetaling.

I foråret 2008 er der et hav af forskellige fritidstilbud, som kan være vanskelige for forældrene at finde rundt i, så Musikskolen og Nørrelandsskolen udarbejder i fællesskab en fælles retning for alle musiktilbuddene på skolen, og det besluttes at det ene spor fra 0. kl. skal være en ”Musikklasse”, som forældrene kan ønske at få deres barn i. Fra 2009 har skolen dermed den musikprofil i den udgave, som den har i dag.

Fast samarbejdsaftale

Samarbejdet kører som en fast samarbejdsaftale. Indholdet justeres løbende forud for hvert skoleår. Undervisningen der foregår i skoletiden følger folkeskoleåret. Den frivillige undervisning løber i 38 uger (soloundervisning) eller 36 uger (sammenspil)

Timeforbrug

Musikskolens lærere varetager al den obligatoriske musikundervisning i 0.-3. kl. Eleverne timetal har varieret lidt fra år til år også alt efter hvordan minimumstimetallet var. På mellemtrinnet 4.-6.kl varetager musiklærere fra Musikskolen samt lærere fra folkeskolen i fællesskab musikundervisningen.

Skolen bruger børnenes obligatoriske musikundervisning. Indtil i sommers lå en del af de frivillige tilbud i elevernes lektiebånd eller understøttende tid. Nu hvor lektiecaféen er obligatorisk ligger den frivillige musikundervisning efter skoletid. Enkelte soloelever modtager deres undervisning i skoletiden efter aftale med forældrene.

Økonomien

Da musikprofilen havde været i gang et par år bevilligede Holstebro Kommune et årligt tilskud, som bl.a. blev brugt til at sætte deltagerprisen så langt ned, at det var muligt for alle børn uanset baggrund at deltage i musikundervisningen i fritiden. Tilskuddet bliver også brugt til instrumentarium, reduktioner, aflønning af koordinatorer, mødeaktivitet og arrangementer. Musikskolen fakturerer folkeskolen lønudgiften for den obligatoriske musikundervisning, som musikskolens lærere varetager for skolen.

Samarbejdsmodel

Gennem årene har der været kørt forskellige modeller for samarbejdet ml. musikskolens lærere og personalet på skolen. På det overordnede plan aflønnes en lærer fra musikskolen for at være koordinator for de samlede musiktilbud. Hun koordinerer det meste omkring udbud og beskrivelse af fritidstilbuddene, koordinering af skolens kalender med musikaktiviteterne og alt hvad der er af praktiske ting omkring hverdagen, koncerter og kommunikation med forældrene. I starten havde vi ikke en koordinator, men det er nødvendigt for at gøre samarbejdet med skolen smidigt og effektivt.

I de første år kørte musiktimerne som kompagnonordninger, men i takt med at skolens ressourcer er blevet færre har det gennem de senere år ikke været muligt, så musiklærerne har med mindre, der har været støtte på enkelt elever stået alene med undervisningen. I år har vi tildelt musikskolens lærere en pulje af timer, hvor de følger klasselærerne i andre fag med henblik på at lære eleverne og klassernes sociale liv bedre at kende, fordi det har vist sig at være en større udfordring efter reformen at arbejde under faglærerens lod samtidig med at presset på inklusionen har været stigende. På den måde håber vi også, at denne mentorordning vil være med til at klæde musiklærerne lidt mere på til opgaven omkring det at stå alene med en klasse.

Det er væsentligt, at der ved implementeringen af et sådan projekt både bliver tænkt i en overordnet samarbejdsaftale, fordi der meget hurtigt vil være problematikker omkring ansættelse og tvivlsspørgsmål i forhold til hverdagen, men også at der bliver tænkt i reelt samarbejde, hvor folkeskolens personale og musikskolens lærere kommer i reelt samarbejde. Både i form af mødeaktivitet men også i form af konkret samarbejde i hverdagen, så alle får ejerskab i forhold til musikprofilen.

Hent den udvidede beskrivelse af musiksamarbejdet i Holstebro.

Præsentation af Harmoniorkesteret

10 gode råd fra Bent Hjort

Se lang video med Harmoniorkesteret