Fløjteklasse

 • 2 x 45min pr uge
 • mellemtrin
 • Instrumental, Digitalt
Bjørg Lindvang er ansat i Århus Musikskole og underviser her en klasse på Katrinebjergskolen i tværfløjte. I timen bruger Bjørg det webbaserede undervisningsssystem Charanga til at afvikle nogle af øvelserne.

Hver klasse (4.a og 4.b) er delt op i to, den ene halvdel får fløjteundervisning, den anden violinundervisning med Mads. De får 2 x 45 min. om ugen i et halvt år, så bytter de instrument. Det samlede forløb strækker sig over hele 4. klasse.

 

 

Materiale til projektet

Læringsmål


 • Eleverne har viden om fløjteteknik

 • Eleverne kan spille på fløjte i enkle musikstykker

 • Eleverne kan spille melodiske og rytmiske forløb efter notation


Disse læringsmål er med afsæt i Fælles Mål for 3.-4.klasse som beskrevet nedenfor.

Fælles Mål


Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.
Herunder: Spil.

Musikforståelse: Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik.
Herunder: Instrumentkendskab

10 Gode Råd


 • Eleverne skal føle sig trygge. Det er en forudsætning for at de tør kaste sig ud i at spille fløjte.

 • Tværfløjte er ikke et let begynderinstrument, så det er vigtigt med øvelser som bygger op mod at spille, så de ikke mister modet med det samme.

 • Prøv at lære et nyt instrument selv (som lærer), for at få forståelse for hvor svært det er for eleverne.

 • Hav andre aktiviteter i timen end kun fløjte, da det bliver for krævende for eleverne.

 • Eleven kan ikke melde sig ud af timen/fællesskabet, med mindre læreren specifikt giver nogen lov til det.

 • Læreren udstikker reglerne i timen og det kan være der skal tages individuelle hensyn undervejs.

 • Lær børnenes navn udenad så hurtigt som muligt.

 • Hvis der er skabt en personlig relation til børnene er det lettere at få dem med. Gør jeg f.eks ved at sige farvel og give hånden til alle.

 • Det er nødvendigt at rummet er klargjort inden timen starter. Brug evt. elever til at hjælpe med at bære instrumenter.

 • Det er vigtigt med god kommunikation og klare samarbejdsaftaler i forhold til skolen. Vigtigt at skabe en relation til stedet.

 • Undervisningssystemet Charanga er godt til at etablere et "fælles tredje" som gør undervisningen letter omkring relationen barn/voksen.

 • Jeg bruger med fordel Charanga som supplement til min struktur for timen og følger ikke Charangas struktur slavisk.

Information om projektet

Det er kun på 4. årgang, eleverne skal spille instrumenter. Herefter kan de fra 5. klasse fortsætte på et af instrumenterne som en del af et musikskoletilbud i skoletiden med forældrebetaling som en del af den faglige fordybelse.
Bjørg og Mads, som underviser i violin, har allerede til januar sat to hold i gang (med forældrebetaling) med hver især 7 tilmeldte instrumental elever, som de underviser på hvert sit hold en lektion om ugen.

Charanga som Bjørg bruger i timen på smartboardet benyttes pt. i Århus, Køge og Holstebro, Esbjerg og Kolding.

Læs artikel om Charanga på Damusas hjemmeside.


Materialer:
Bodin og Utbult: ”Blåsbus 1 Tvärflöjt” (bog og cd)
Sarah Watts: ”Razzamajazz recorder” (bog og cd) og
”Red hot recorder tutor” (bog og cd)
Aarhuscharanga.com (musik hjemmeside) 

Undervisere:

Bjørg Lindvang
Tlf6168 6389
Mailbhlindvang@gmail.com
Uddannelse
Uddannet folkeskolelærer fra Haderslev Seminarium i 2000 og arbejdede som skolelærer fra 2000-2003. Herefter uddannet Almen Musiklærer på det Jyske Musikkonservatorium 2007.


Har arbejdet i Aarhus Musikskole siden 2007.

Rammerne for samarbejdet

Samarbejdet mellem musikskolen og Katrinebjergskolen blev foranlediget af en henvendelse fra skolebestyrelsen ud fra ønsket om mere samarbejde med Aarhus Musikskole. Der blev afholdt møde mellem musikskolens ledelse og skolens ledelse, hvor  ideen om at overdrage 4. klassernes musikundervisning til Aarhus Musikskole blev fostret.

Økonomien omkring violin- og fløjteundervisningen er fordelt mellem musikskolen og Katrinebjergskolen, så de betaler én lærer hver.

Det fine samarbejde har medført, at der efter jul er startet betalingshold på hhv. violin og tværfløjte, ca. 10 af hver,  i skoletiden. Pt. er der en lille venteliste for at komme i gang.

Efter sommerferien tilbydes de kommende 4. klasser det samme forløb i den obl. Musikundervisning, og de kommende 5. klasser, som har været med i projektet i år får mulighed for betalingsundervisning i skoletiden.

Præsentation af timen med Bjørg

Gode råd fra Bjørg

Se lang version af timen