Fællestime

 • 1 time én gang om ugen
 • 0. - 3.klasse
 • SSB, Dans
Anders Gustavsen-Sprotte og Lasse Skov kører fællestimen i musik for 0.-3.klasse på Sanderumskolen i Odense. De har også sammenspil med en hel klasse, som dog ikke er medtaget her. Der er 2 lærere og nogle klassepædagoger med til fællestimen. Nogle medvirker ved at spille eller styre en leg, mens andre hjælper med at holde styr på børnene. Anders har udover undervisningen også funktion som koordinator i samarbejdet. Både Anders og Lasse har mange års erfaring med undervisning i musikskoleregi, men er relativt nye på folkeskoleområdet.

 

Materiale til projektet

Læringsmål


 • Eleverne kan læse og udføre 1/8-dels og 1/4-dels rytmer

 • Eleverne kan synge med på forskellige sange

 • Eleverne kan udtryksfuldt reproducere enkle dansemønstre

 • Eleverne kan selv finde på dansetrin til musik


Disse læringsmål er med afsæt i Fælles Mål som beskrevne nedenfor.

Fælles Mål


Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse.
Herunder: Sanglege og bevægelseslege, Spil.

Musikalsk skaben: Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter.
Herunder: Bevægelse

 

 

10 Gode Råd


 • Afstem forventninger og roller med involverede lærere og pædagoger.

 • Rammerne for undervisningen og lokale skal være klargjort.

 • Kommunikation på alle niveauer i samarbejdet er meget vigtigt. Bliv koblet på lærerintra.

 • Indfør struktur og rutiner for hvordan børnene skal agere i det fælles rum.

 • Lær børnene at kende ved navn

 • Vær meget forberedt. Det gør det muligt at opnå et godt flow i timen

 • Afsæt tid til at reflektere over hvordan timerne kører.

 • Tilpas undervisningsmaterialet. Dét der virker med et lille hold fungerer ikke nødvendigvis med en stor gruppe.

 • Sørg for at alt er klappet og klart inden timen starter. (Noder, instrumenter stemt, tændt anlæg...)

 • Leg med på børnenes præmisser, samtidig med at du er den voksne der styrer.

 • Skriv en plan for timen på tavlen som børnene kan se.

 • Og så lige igen. Struktur og forberedelse!

Information om projektet

Undervisere:

Anders Gustavsen-Sprotte
Tlf6171 9872
Mailanderssprotte@gmail.com
UddannelseAM med klaver fra Syddansk Musikkonservatorium i Odense.
Diplom i Kommunikation og relationskompetence.
Kursus i klasserumsledelse fra University College Lillebælt (UCL).

www.anderssprotte.dk
Lasse Skov
Tlf
Mail
UddannelseRytmisk klaver fra Syddansk Konservatorium i Odense.
Kursus i klasserumsledelse, University College Lillebælt - UCL.
Kursus i musikpædagogik.

Rammerne for samarbejdet

Samarbejdet startede uugust 2013 i forbindelse med indførelse af den sammenhængende skoledag i Odense Kommune.

Der laves aftale hvert år, men vi forventer at det kommer til at være en del af samarbejdet fremadrettet.

Lige nu har Anders og Lasse 2 x 4 undervisningstimer. 4 timer i indskolingen og 4 på mellemtrinnet.

Timerne der bruges fra skolen kommer blandt andet fra understøttende undervisning.

Folkeskolen betaler 2/3 af lønudgiften til musikskolelærerne. Resten hentes af musikskolens driftsbudget.

Samarbejdet er en vigtig brik i bestræbelserne på at styrke det musikalske læringsmiljø på Sanderumskolen. Det forventes at indsatsen også på sigt giver øget søgning til musikskolens instrumental- og sammenspilstilbud, der foregår i Musikskolens lokaler på Sanderumskolen i snitfladen mellem skole / SFO og fritid.

 

Se præsentation af timen

Gode råd fra lærerne

Se mere af undervisningen