Dansk og musik

 • 1 time
 • mellemtrin
 • Tværfagligt
Anders Boysen fra Horsens Musikskole er ansat som ressourceperson på Bankager Skole i skolens årgangsteam. Hans opgave er at inspirerer de øvrige lærere til tænke endnu flere musiskkreative aktiviteter og dimensioner ind i skolens forskellige fag. I videoen viser han en måde at bruge rytme og bevægelse som værktøj til at øve bøjning af udsagnsord.

Materiale til projektet

Læringsmål

Anders´undervisning skal understøtte de individuelle læringsmål, som allerede er sat i de enkelte fag.

10 Gode Råd


 • Vær bevidst om hvad rammerne er for undervisningen. Er det musikskole eller er det folkeskole da de har forskellige mål med undervisningen.

 • Tydeliggør overfor eleverne hvad målet er med undervisningen. Hvorfor gør vi det vi gør?

 • Jeg ser min rolle som én der skal vække deres interesse for musik - åbne døren til faget.

 • Jeg bruger mest det udøvende til at vække deres interesse. For eksempel ved sammenspil fordi de derved kan få en fælles oplevelse.

 • Til at bringe det skabende inde i undervisningen bruger jeg ipads, fordi jeg derved kan komme udenom deres manglende musikfaglige færdigheder.

 • Hvis eleverne vælger musik fra, skal det være på et kvalificeret grundlag. Det har de mulighed for at opleve ved at have en lærer med højt fagligt niveau.

 • Hold det enkelt. Alle skal kunne gå fra timen og have haft en eller anden form for succesoplevelse.

 • "Failure is an option". Det er i orden at tingene ikke altid lykkes. Der er dage hvor det ikke fungerer, og det kan være godt at tage en snak om hvorfor timen ikke fungerede. Det er ikke nødvendigvis fordi man er en dårlig lærer og pædagog.

 •  Det er i orden nogen gange at være lidt "skrap" og sige tydeligt hvad du vil have børnene til at gøre.

Information om projektet

Det overordnede formål med projektet er at understøtte elevernes læring og støtte op om en varieret skoledag.

Konkret har skolerne ansæt Anders som musikressourceperson, som indgår fast i skolernes årgangsteams og inspirerer til at tænke musik og musiskkreative aktiviteter og dimensioner ind i fag som f.eks. dansk, matematik og idræt.

Fordelen ved at have en musikressourcepersonen i teamet er også, at han derved får en social relation til eleverne og en bedre indgang til at lave anderledes aktiviteter, end hvis han eller hun kun er på gæstevisit i musiktimerne nogle uger om året.

Læs mere om projektet

Undervisere:

Anders Boysen
Tlf26942984
Mailab@horsensmusikskole.dk
UddannelseUddannet folkeskolelærer i 2004, med matematik, natur-teknik, kristendom og musik.

Har undervist i musik på, efterskole, højskole, friskole,
og kørt kurser gennem musiklærerforeningen, samt kurser til kommuner, skolelærere, musikskolelærere og pædagoger.

Rammerne for samarbejdet

Organisering
Musikskolen og folkeskolerne har en partnerskabsaftale, som beskriver rammerne for samarbejdet.

Økonomi
Skolerne betaler musikskolen for den tid, hvor musikskolelæreren arbejder på den enkelte folkeskole.

Musikskolen betaler personaleledelsen af musikskolens medarbejdere samt administration.

Tidsramme
Fokus er rettet mod en kontinuerlig og længerevarende indsats. Derfor er samarbejdet i udgangspunktet flerårigt på alle skolerne.

Organisering
Musikskolen og folkeskolerne har en partnerskabsaftale, som beskriver rammerne for samarbejdet.


Økonomi
Skolerne betaler musikskolen for den tid, hvor musikskolelæreren arbejder på den enkelte folkeskole.

Musikskolen betaler personaleledelsen af musikskolens medarbejdere samt administration.

Tidsramme
Fokus er rettet mod en kontinuerlig og længerevarende indsats. Derfor er samarbejdet i udgangspunktet flerårigt på alle skolerne.

Gode råd om samarbejdet


 • Det er vigtigt at have flere af musikskolens medarbejdere involveret i projektet, da sparring spiller en central rolle.

 • Opbakning fra folkeskolernes ledelse er nødvendig.

 • Brug tid på meget tydeligt at kortlægge hinandens kompetencer, og arbejd ud fra en gensidig respekt faggrupperne imellem.

 • Tag afsæt i lærernes spidskompetencer, da de er bedst klædt på, når det handler om læringsmål og metodik/didaktik i en klassesituation.

 • Forvent ikke, at projektet letter med det samme i en folkeskoleverden, som i øjeblikket er i en omstillingsproces.

 • Vær forberedt på, at samarbejde – ikke mindst mellem to kulturer – er en vanskelig størrelse.

 • Få projektet evalueret – gerne på forskningsniveau.


 

Se video fra timen

Gode råd fra Anders Boysen