Dans på idrotten - Sverige

 • 45 min
 • 1-2. klasse
 • Dans
Hanna Thorstensen underviser her 2.C i dans i idrætstimen på Simrislundskolen i Simrishamn, Sverige. Det er blot en enkelt gang hun er ude i denne klasse.  Undervisningen er en del af kommunens "kulturgaranti", hvor eleverne på forskellige klassetrin får besøg af forskellige kunstnere/pædagoger fra kulturskolen.

Læs mere om kulturgarantien under Rammerne for samarbejdet.

Materiale til projektet

Læringsmål

Allt som görs på idrotten, och som passar in i momentet dans, ska syfta till att "röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang".
Det centrala innehållet för dans och rörelse till musik ser ut så här i kursplanen för idrott och hälsa (Lågstadiet, årskurs 1-3): • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

 • Enkla lekar och danser och deras regler.

 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik


10 Gode Råd

Det er vigtigt at man :

 1. formidler glæden ved at danse

 2. som pædagog er ægte engageret og nærværende i situationen

 3. er fleksibel fordi hvert rum og hver gruppe af børn er forskellig.

 4. ikke snakker for meget, men gør tingene med dem. Det letter processen.

 5. fanger deres opmærksomhed f.eks ved at gøre bevægelser og dans til en del af en fortælling.

 6. har en varieret brug af indhold herunder musik, så børnene har noget de kan genkende.

 7. finder en balance mellem struktur og frihed til at de kan udtrykke sig selv.

 8. giver børnene mulighed for at opdage sig selv og dansen på en ny måde. Der er mange fordomme om hvad dans er.

 9. som pædagog har tillid til at børnene godt kan og at man viser denne tillid.

 10. giver børnene mulighed for selv at skabe noget i dansen.

 11. ikke gør det for højtideligt, men tværtimod hjælper med at fjerne deres præstationsangst.

Information om projektet

Projektet om Dans på Idrotten - på skolemix.dk er støttet af Nordisk Kulturfond.

nordiskkulturfond

I Kulturgarantin finns dansen framförallt i förskoleklassen med ett fokus på rörelse, kroppsmedvetenhet och samarbete. Danspedagogen möter barnen redan när de är 5 år för att följa dem in i förskolan.

I samarbete med SALTO-dansfestival ser eleverna under höstterminen i ettan en dansföreställning. Danspedagogen möter eleverna vid flera tillfällen under läsåret för att utforska rörelse och den egna kroppen. Förskolepedagogerna forbildas och handleds kontinuerligt av danspedagogen.

Undervisere:

Hanna Thorstensen
Tlf
Mailhanna.thorstensen@simrishamn.se
Uddannelse

Rammerne for samarbejdet

Arbetet med Kultur i skolan har funnits i ca 15 år men som beslutat permanent Kulturgarantin sedan 2005. Innan dess fanns samarbeten med den dåvarande Musikskolan i olika projekt. Att Kulturskolans pedagoger arbetar med skolan faller sig naturligt eftersom de är i samma förvaltning och ledarna är i samma ledningsgrupp.

Verksamheten är centralt finansierad och ingår precis som skolorna inom barn- och utbildningsförvaltningen och har precis som de en budget

Det ser olika ut hur mange besök skolan får från kulturskolan, beroende på vilket ämne och kan även variera i olika åldrar utifrån pedagogiska hänsyn. Men 5-15 timmar per klass är vanligt.

Det är viktigt att förstå att allt sker i dialog med skolledare och lärare. Vi gör tillsammans med respekt för varandras uppdrag och yrkeskunskap. Skolans lärare tar kontinuerligt handledning och fortbildning för att lättare använda kultur i skolans vardag. Elevernas kulturupplevelse (som även den ingår i Kulturgarantin) finansieras av statliga medel för kultur: Skapande Skola som är en viktig del i utvecklingen av kultur i skolan i Sverige.

Kulturgarantin är politiskt förankrad i kommunen och en rättighed för samtliga elever - den är därmed obligatorisk för kommunens skolor. Uppdraget att i samarbete med skolorna genomföra Kulturgarantin ligger hos kulturpedagogiska enheten (KPE) inom barn- och utbildningsförvaltningen. Placeringen inom barn- och utbildningsförvaltningen är viktig för jämbördig dialog med rektorer och varaktiga samarbeten med skolorna.

Læs mere om kulturgarantien i Simrishamn her

Se timen med Hanna Thorstensen

Se gode råd fra Hanna