Blæserorkester

 • 1 time orkester + 20 min instr. pr uge
 • 4. - 5. klasse
 • Instrumental, Sammenspil
Søren Bruun Meyer har orkesteret på Højbo Skole, som er startet op i efteråret 2014. Hver elev får 1 time sammenspil samt 20min instrumentalundervisning på hold á 3 hver uge. Timerne ligger i den understøttende undervisning. Aftalen med Skanderborg Kulturskole kører ét år af gangen.

Orkesteret er tildelt 2 musikskolelærere og 1 lærer fra skolen, men på dagen var den ene syg, og den anden ved at skifte job, så Søren havde orkesteret alene.

Søren har ialt 2 timer om ugen på Højbo Skole med orkester og instrumentalundervisning, men har også startet et kor på 18 piger som skal samarbejde med Bigbandet.

Materiale til projektet

Læringsmål

Koncentration

Styrkelse af selvværd

Selvdeciplin at øve sig

Socialadfærd

Vedholdenhed

Trivsel - livsglæde humør

Musikbevidsthed

Sammenspil

10 Gode Råd


 • Vigtigt at starten på timen gør børnene trygge så de tør investere noget af sig selv. Hav klar og forudsigelig struktur for timen.

 • Jeg lader børnene hjælpe med at stille stole op som en del af startritualet. Derefter samlet velkomst og det kendte startnummer.

 • Inddrag børnene ved at lade dem lære fra sig/demonstrere, tælle for, dirigere og finde på egne melodier. Det giver dem ejerskab for timen.

 • Med 1 times orkester skal der være godt flow (oftest uden pause), men det skal heller ikke køre for stramt.

 • Jeg indøver nye melodier ved at dirigere med håndtegn(solfege), demonsterer eller som lektie hjemme.

 • Indøv gruppevis ved nye numre så én elev ikke står alene.

 • Brug små historier til at formidle stemningen i et nummer og skabe en relation til det.

 • Vær opmærksom på hvilken virkelighed børnenen kommer fra når de møder op til orkester.

 • Opbygningen af et skoleorkester kræver god tid.

 • Det er meget vigtigt at kunne bevare det gode humør og en positiv tilgang, ellers går det for meget ud over selve det at undervise i musik.

Information om projektet

Nuværende bemanding i bandet (sept. 2015):

3 nye og 3 gamle saxofoner 4/5 klasse

3 nye og 2 gamle trompeter  4/5 klasse

3 nye og 1 gammel trombone

En bas og en trommeslager

Undervisere:

Søren Bruun Meyer
Tlf26804446
Mailsoerensax@live.dk
UddannelseAM'er med saxofon fra Det Jyske Musikkonservatorium 1996 og
Merit lærer fra Seminariet 2004.

Rammerne for samarbejdet

Samarbejdet mellem Højbo Skole og Skanderborg Kulturskole startede i sept. 2014 på initiativ fra Kulturskolen.

Samarbejdet kører indtil videre som en fast aftale.

Timerne der bruges kommer fra den understøttende undervisning.

Siden videoerne i projektet blev optaget er der blevet kor tilknyttet og basun/trompet har fået 60 min hver pr uge, begge dele initieret af skolen.

Præsentation af timerne med Søren Bruun Meyer

Gode råd fra Søren Bruun Meyer

Orkesterprøve og instrumental undervisning