Blæserklasse

 • 45min i 32 uger
 • 4. - 5. klasse
 • Instrumental, Sammenspil
Blæserklasser på Skårup Skole på Fyn ledes af Christa Danielsen og Gert William, som er ansat i Svendborg Musikskole.

Materiale til projektet

Læringsmål


 • Eleverne kan spille et blæserinstrument i enkle sammenspilsarrangementer

 • Eleverne kan spille melodiske og rytmiske forløb efter notation

 • Eleverne kan følge direktion og selv dirigere

 • Eleverne har viden om spilleteknik på sit blæserinstrument


Disse læringsmål er med afsæt i Fælles Mål for 3.-4.klasse som beskrevne nedenfor.

Fælles Mål


Musikudøvelse: Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.
Herunder: Spil.

Musikforståelse: Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik.
Herunder: Instrumentkendskab

10 Gode Råd


 • Det er vigtigt at de medvirkende lærere fra folkeskolen selv lærer at spille et instrument.

 • Det er vigtigt at have direkte kontakt til forældrene. Foreksempel via skoleintra.

 • Det er vigtigt at materialet der bruges i undervisningen er enkelt og let

 • Det er vigtigt at have en fast tid hver uge, hvor alle involverede lærere kan mødes

 • Det er en god ide at have nogle "reserve" instrumenter, hvis elever glemmer deres instrumenter.

 • Det er værd at overveje om eleverne må have instrumenterne med hjem, eller om det kræver en særlig tilladelse.

 • God ide hvis eleverne kan øve sig sammen med en lærer fra skolen i lektiecafeen.

 • Det er vigtigt at have en plan for året med tydelige mål.

 • Det er vigtigt at have flow i undervisningen, så der ikke er for meget spildtid.

 • Det er vigtigt at have plads i undervisningen til elever som enten skal have ekstra hjælp eller ekstra udfordring.

 • Vi har valgt at orkesteret er basen for undervisningen, hvor en lærer så kan gå fra med enkelte eller en gruppe elever.

 • Det er en fordel hvis skolens lærere bruger Music Mind Games i de små klasser, så eleverne har basis på plads angående noder, inden de starter i orkesteret.

 • Det er vigtigt at have en aktivitet til at beskæftige de elever der glemmer deres instrumenter.

Information om projektet

Se under Rammerne for samarbejdet.

Undervisere:

Gert William
Tlf2048 1635
Mailgwk-bari@hotmail.com
UddannelseSeminarie uddannet og har selv uddannet sig med saxofon, klarinet og tværfløjte.
Christa Danielsen
Tlf
Mailchristaklarinet@hotmail.com
UddannelseKlarinetist fra Syddanske Musikkonservatorium i Odense.

Rammerne for samarbejdet

Skårup Blæserklasser - Projektbeskrivelse

Projektet er kommet i stand ved, at Musikskolen blev kontaktet af Oliver Quast (leder af Ensemble MidtVest), der er kontaktperson for Yamaha Blæserklasser i Danmark.

Vi blev spurgt, om vi var interesseret i at gå ind i projektet, hvilket vi sagde ja til.
Projektet startede op i januar 2013 på Skårup skole, der har vist stor interesse for at indgå i et samarbejde.

I den første halve år fik halvdelen af 4. årgang, i alt 27 børn, instrumentundervisning på hold i to grupper.

Der har været en ugentlig lektion til hver instrumentgruppe. Undervisningen der er gratis for eleverne, fandt sted i samarbejde mellem en lærer fra Musikskolen og en lærer fra Skårup skole.

I skoleåret 2013-2014 blev projektet udvidet med hele den nye 5. årgang samtidig med at der blev koblet yderligere tre lærere fra Musikskolen og en lærer mere fra Skårup skole på projektet.

Fra skoleåret 2014-2015 er det således to hele årgange (4. + 5.) der er med i projektet i alt ca. 90 elever.

Fra starten af skoleåret 2015-2016 er timerne lagt i tre på hinanden følgende lektioner. Først for 4. årgang, hvor alle lærere er der samtidig og derefter 5. årgang på sammen måde. Det gør samarbejdet lettere mellem lærerne og mindre sårbart, da de kan dække hinanden ind.

Efter de to først timer er der en times orkester for 5. årgang med en lærer fra Musikskolen og de to lærere fra Skårup skole.

Musikskolen har således 9 ugentlige timer og Skårup skole har 6 timer.

Skårup skole har desuden valgt at købe instrumenterne til eleverne, mens Musikskolens lærere foretager klargøring og løbende gennemgang.

Forløbet er toårigt for eleverne. Timerne i Blæserklassen er ekstra for eleverne, der også har normal musikundervisning.

I forhold til det pædagogiske sigte har Musikskolen med dette projekt fået kontakt med en større gruppe børn, hvoraf mange ellers ikke ville have fået muligheden for at prøve på at lære at spille et instrument af økonomiske eller andre årsager.

Det kan på længere sigt vise sig som en stor fordel for musikskolen, da det giver os mulighed for at rekruttere nye blæserelever.

Sæsonlængde:

Længden på sæsonen har varieret fra 60 minutter i 27 uger over 45 minutter i 32 uger til denne sæson, hvor vi har opstart i uge 34 og slutter i uge 25.

Skårup skole har ytret ønske om, at Musikskolen er der i hele skoleåret, da klasserne ellers mangler undervisning.

Undervisningsmateriale:

Der tages udgangspunkt i det gennemarbejdede materiale, som Yamaha har udviklet.

Dog er Musikskolens lærere enige om, at materialet ikke er ideelt, og de har løbende inddraget andet materiale.

Det er under overvejelse, om vi skal udvikle vores helt eget materiale.

 

Undervisning på hold:

Undervisningsformen er naturligvis anderledes, end de fleste musikskolelærere er vant til i og med, at undervisningen foregår i grupper af mindst 10 elever.

Derfor er det en stor fordel, at Skårup skole har to musiklærere koblet på til at bakke musikskolelærerne op.

Vi vil naturligvis løbende følge og evaluere de resultater, som viser sig undervejs.

Kursus:

Alle lærere der er tilknyttet projektet har været på et endagskursus med Wolfgang Feuerborn, der har 25 års erfaring i metoden.

Kurset var arrangeret af Yamaha, der i øvrigt ikke på nogen måde tilfører projektet midler.

 

Instrumenter:

Da vi ikke har nogle forpligtigelser overfor Yamaha, og deres instrumenter ligger i den dyre ende, har vi valgt ikke udelukkende at have Yamahainstrumenter.

Messingblæserne er derfor Thomann og træ er Yamaha.

Det har medført en væsentlig besparelse.

Fordeling af instrumenter:

Placeringen på instrumenter er foregået ved at alle i løbet af en time har prøvet de mulige instrumenter, hvorefter de har ønsket, hvad de helst ville.

Lærerne har derefter inddelt holdene, og de er stort set gået op med elevernes ønsker.

Generelt er oplevelsen, at det for manges vedkommende hurtigt viser sig, hvad de har anlæg for og omvendt.

 

Events:

I 2014 var vi i samarbejde med Nyborg Musikskole i Tivoli til Musikskolernes dage. Lokalt har eleverne bl.a. optrådt på deres egen skole og ved en stort anlagt fejring af Carl Nielsen i maj 2015.

 

Økonomi:

Den årlige lønudgift deles ca ligeligt af Musikskolen og Skårup skole. Desuden betaler Skårup skole for kørsel, undervisningsmateriale, instrumenter mv. Der er indkøbt instrumenter for ca. 250.000 kr.

 

Partnerskabsaftale:

Parterne har indgået en skriftlig aftale, der definere indhold og rammer for samarbejdet.

Aftalen er dog kommet til efter at samarbejdet er startet op, hvilket kan siges at være en pointe, da den gensidige gode vilje og tillid har været en kæmpe fordel for samarbejdet.

Som en del af aftalen har flere lærere fra Skårup skole fået instrumentalundervisning af Musikskolens lærere, så de har kunnet deltage aktivt sammen med eleverne i projektet.

Udover samarbejdet omkring blæserklassen har Musikskolens også to timers ugentlig undervisning i 0. klasse betalt af Skårup skole.

 

Præsentation af blæserklasserne

Gode råd om blæserklasserne

Se mere fra blæserklasserne