Faglig læsning i musik

Artikel af Inger Ubbesen om hvordan begreber og perspektiver fra ’faglig læsning’ kan være med til at inspirere og kvalificere musikundervisningen i folkeskolen.

http://skolemix.dk/wp-content/uploads/2015/07/faglig_lasning_musik_ubbesen.pdf


1+1=3 et udviklingsarbejde mellem folkeskoler og musikskoler

Rapport om samarbejdsprojekter mellem folkeskoler og musikskoler i Åbenrå, Tønder, Sønderborg og Haderslev.

http://skolemix.dk/materialer/1plus1er3/


Nøglen til læring - James Nottingham

"Nøglen til læring" - hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? Bogen viser hvad du kan gøre for at hjælpe børn i alle aldre med at udvikle sig til selvsikre og eftertænksomme elever.

http://www.dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/synlig-l%C3%A6ring-og-feedback-n%C3%B8glen-til-l%C3%A6ring---hvordan-opmuntrer-og-inspirerer-du-til-optimal-l%C3%A6ring--7372


JeKI og JeKits

JeKI - Jedem Kind ein Instrument er et tysk musikpædagogisk system for børn i grundskolen. Alle børn skal gratis kunne modtage undervisning på et instrument efter eget valg. Undervisningen bygger på et samarbejde mellem musikskolelærer og musiklærere fra grundskolen. Systemet opstod i Ruhrområdet omkring 2007 og bruges på omkring 70 skoler i Hessenområdet. Desuden er flere andre tyske byer ved at adaptere JeKI. Jeki vil fra skoleåret 2015/16 blive afløst af "JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen". JeKits er et 2-årigt forløb som skal køre på alle skoler i Nordrhein-Westfalen området, og har i forhold til Jeki udvidet sit fokus til også at inddrage dans og sang som kerneområder. www.jekits.de/

https://de.wikipedia.org/wiki/Jedem_Kind_ein_Instrument


The Music Teaching Artists Bible - Eric Booth

Om at blive en virtuos musikunderviser. E-bog på Google | Paperback på Amazon


Kunst for kunstens skyld?

Om den afsmittende effekt af undervisning i kunstfag.

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/art-for-art-s-sake_9789264180789-en#page1


Didaktik og musik

"Didaktik og musik". Bog af Hvidtved og Ubbesen


Læringsmålstyret undervisning

Kom i gang med læringsmålstyret undervisning. Her forklaring fra Undervisningsministeriet.

http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-læringsmålstyret-undervisning


Colourstrings

Colourstrings metoden er udviklet af de ungarske brødre violinisten Géza Szilvay og cellisten Csaba Szilvay. Udgangspunktet for metoden har været at udvikle en form for pædagogik, der tager udgangspunkt i børnenes iboende musikalitet og kreativitet. Man mener at børn lærer bedst hvis flere sanser bringes i spil – eksempelvis gennem brug af farver, former, historier og bevægelse. Ved at knytte mange sanser til den samme læring er læringen mere effektiv. Minifiddlers er et projekt, der har til formål at udbrede kendskabet til Colourstrings metoden.

http://www.dkdm.dk/Kunst-og-udvikling/Igangvaerende-projekter/International-Minifiddlers


Grades

Engelsk musikundervisningssystem som giver instrumentalelever fra begynderstadiet til prækonservatorieniveau mulighed for at gå til prøve på otte forskellige grades. Grade 1 svarer til begynderniveau og grade 8 svarer omtrent til konservatoriets optagelsesprøver. Det bagvedliggende pædagogiske princip er, at man lærer bedst, når man har nogle konkrete mål at arbejde henimod.

http://www.musikgrade.dk/?q=om-abrsm


Fællesmål for musik - beskrivelse fra Undervisnings Ministeriet

Fællesmål for musikundervisning i folkeskolen.  

http://www.emu.dk/skolemusik


Primary Strings Project - Dorothys Conaghan

Rapport om instrumentalundervisning i grundskolen i Irland.  

http://www.iayo.ie/admin/wp-content/uploads/8-Sept-14-PSP-Report.pdf


Soundpainting

Soundpainting er et tegnsprog, som en dirigent bruger til at kommunikere med sit ensemble. Med Soundpainting kan du hurtigt komme igang med det vigtigste: at spille sammen og lave musik.

http://soundpainting.dk/