Gode råd om musikundervisning og børn med diagnoser

Når man underviser børn med diagnoser er det vigtigt at pointere at ikke 2 børn er ens, men der er alligevel nogle ting man med fordel kan være opmærksom på og som kan gøre det lettere for både lærer og elev. Flemming Christensen, som til daglig underviser på Skolen ved Sorte Hest på Vesterbro i København, giver her nogle gode råd omkring musikundervisning og børn med udfordringer.

Pointer fra videoen:

Vedrørende børn med ADHD:


 • Hav en skarp struktur på undervisningen.

 • Brug smartboard eller tavle til at vise plan for timen, gerne ned i minuttal.

 • Brug æggeur eller timer til at vise hvor langt I er i timen.

 • Hav en ”kattelem” – en mulighed for eleven til at slippe fællesundervisningen lidt. For eksempel en aktivitet med ipad.

 • Stor fordel at bruge elektriske instrumenter fordi man kan tage lyden fra og eleverne kan øve selv.

 • Sæt de børn med størst udfordring i gang først.

 • Begræns antallet af valgmuligheder for at gøre det lettere for barnet, at vælge og fastholde valget.

 • Aftal gerne med eleven hvilket instrument vedkommende vil spille inden timen.


Vedrørende børn med autisme:

 • Prøv at begrænse mængde af sanseindtryk for disse børn, da de har svært ved at rumme det. Brug for eksempel høreværn til at dæmpe lydniveauet og dermed stressfaktoren.

 • Sæt gerne eleven sammen med en kammerat som han er tryg ved.

 • Præsenter eleven for timens struktur tidligere på dagen, så vedkommende er forberedt mentalt. De har svært ved skift – skift mellem timer og skift mellem lokaler.

 • Når der opstår situationer i timen hvor eleven bliver oprevet over et eller andet, så brug hellere afledning end at sætte hårdt mod hårdt.

 • Når en elev reagerer på for kraftige sanseindtryk er det en forsvarsmekanisme og ikke for at være på tværs.

 • Husk at hvert barn er unikt og ikke en diagnose.

flemming christensen

Se videoen med de gode råd