Gode råd om musikklasser - Margit Kloster

Overvejelser, man bør gøre sig - set fra en musikskolelærers synsvinkel!


HVORFOR?

Forventningsafstemning: hvad vil/kan Musikskolen bidrage med, hvad vil/kan Folkeskolen bidrage med – og hvad vil de opnå? Hvorfor lave Musikklasser? Er det for alle, eller ønsker man specielt motiverede og/eller talentfulde elever? Hvem skal undervise (musikskole eller folkeskole? Tolærer-ordning med en fra hver institution?). Musikskolen giver høj faglighed musikalsk. Folkeskolen er vant til bredden og mængden (klasserum). Hvilke sidegevinster får eleverne og skolen, som kan bruges i andre områder af livet? Tværfaglighed? Skal der være en obligatorisk (gratis!) og en frivillig del (evt. forældrebetalt?)? En frivillig del, som fx et skoleorkester eller skolekor motiverer eleverne og løfter det musikalske miljø på skolen. Økonomi – hvem betaler for hvad!?

 

HVORDAN?

Kræver engageret ledelse både på Musikskole og Folkeskole, som vil projektet, som kan tale det op overfor skolens øvrige personale, forældre, skolebestyrelse og kommunen. Ledelser, som er villige til at sætte penge og tid af til undervisning, samarbejde, deltagelse i møder, koncerter og øvrige aktiviteter. Forståelse for, at skema skal være fleksibelt i forhold til generalprøver/koncerter, lokaler, og hvornår Musikskolens lærere skal være andre steder. Folkeskolelærere/pædagoger skal deltage i koncerter, dels for at hjælpe med at holde ro og orden, så musiklærer kan koncentrere sig om musikken (ledelse og akkompagnement), dels for at skolens personale ser deres egne børn give koncert og får ejerskab, og fordi det betyder noget for børnene, at ”deres voksne” deltager.

Skab relationer mellem musiklærer og børn + musiklærer og folkeskolelærere, så der bliver dialog mellem parterne, og så børnene mærker, at man vil dem og ønsker at være en del af deres liv. Derved bliver man ikke bare ugens gæst, der kommer og afleverer noget underholdning. Musikfaget bliver ikke en ø isoleret fra den øvrige skolegang, men giver mening og sammenhæng.

Klasserumsledelse: klæd musikskolelæreren på til at stå med en folkeskoleklasse. Giv mulighed for, at musiklærer kan deltage i klasselærers time og erfare (skemalagt og lønnet). Overlevering af børn: vidensdeling og sparring mellem klasselærer/pædagog og musiklærer. Fast struktur på timen: faste pladser (sæt eleverne, så de passer sammen socialt og fagligt), start timen med en goddagsang, lav skift i løbet af timen (sang/bevægelse/lytte/tavle/spil på instrumenter/skriftlige opgaver), vær konkret og præcis i beskeder, fortæl evt. eleverne planen for timen, stå ved dine beslutninger, kend og brug skolens/klasselærerens ”sprog” og forventninger til børnene.

Kommunikation og mødedeltagelse: Musikskolelæreren skal være på skoleintra, så man kan kommunikere både med skole og med forældre. Deltag i lærermøder og forældremøder. Ansæt en koordinator, som kan være bindeled mellem skole/musikskole/forældre, og som kan være med i skemalægning, årsplanlægning, pædagogiske overvejelser, tilsyn af lokale og instrumentarium etc.

 

HVAD?

Træning og kamp: Undervisning minimum tre gange om ugen, koncert og medvirken ved skolefest o.l. i årets løb. Naturlige mål, som giver forståelse, fællesskab, stolthed og ejerskabsfølelse.

Start i 0.kl., hvor eleverne er motiverede, og så du kan opdrage dem og lære dem god smag.

Vælg repertoire/indhold, som du selv brænder for og kan formidle overbevisende. Skab mål/mening med aktiviteter, jævnfør Folkeskolens Læringsmål.

Brug solfa og håndtegn: det mest effektive middel/redskab til at lære at forstå melodibevægelser og synge rent og flerstemmigt. Det skaber bevægelse og visualiserer melodi. Giver samtidig direkte forbindelse til nodelæsning og spil på instrumenter.

Vokalt udgangspunkt: fordi vi alle har sangstemmen med, fordi det (med en stor gruppe) er nemmere at gå til end instrumenter, fordi det bliver nemmere at lære at spille på instrumenter, hvis man kan synge det, der skal spilles, fordi sang understøtter sprogforståelse og indlæring, styrker fantasi, giver sprog for følelser og giver identitet, sang styrker fællesskab...

Se også videoen med Margit Kloster

Margit Kloster, maj 2015
Underviser og koordinator
Holstebro Musikklasser på Sønderlandsskolen
www.musikklasser.dk

Margit Kloster