Dorothy Conaghans råd om violinklasser

Gode råd omkring opstart og afvikling af violinklasser


Forberedelse

 • Start med én eller to skoler.

 • Begræns variationen af instrumenter i begyndelsen.

 • Etablér et system til opbevaring, indsamling og stemning af instrumenter og afsæt tid til det. Dette system kan variere fra skole til skole.

 • Afsæt tid og penge til vedligeholdelse af instrumenter.

 • Køb ekstra strenge og opbevar dem på skolen

 • Hold harpiks adskilt fra instrumenterne og vis klasselæreren, hvordan man giver buen harpiks.

 • Hav altid en ekstra skulderstøtte.

 • Brug "baby" vådservietter til at rengøre skulderstøtter fra tid til anden

 • Brug elever som hjælpelærere når det er muligt.


Undervisningen

 • Violinlæreren er den eneste som taler i løbet af timen, og står samme sted foran eleverne, hvis det er muligt.

 • Hvis du har assistenter, sørg for at de forstår "ikke at tale", men er der for at demonstrere og hjælpe eleverne.

 •  Prøv at etablere en "klasselærer-bootcamp" inden start eller inden for de første 6 uger. Understreg af lærerne ikke bliver "koncert violinister", men blot lærer at hjælpe børnene.

 • Tal med klasselærerne om repertoire og find måder at samarbejde.

 • Giv børnene en sikker basisteknik når du underviser, lige meget hvor enkel musikken er.

 • Introducér nodelæsning så tidligt som du synes det er nødvendigt. Dette vil variere med elevernes alder når undervisning starter.


Udvikling

 • Skoleorkestre efter skoletid kan være en god måde at støtte talentfulde eller interesserede elever indenfor skolens rammer, inden de er klar til at vælge at deltage i undervisning i musikskolen. En af de vigtigste årsager til at børn fra "udsatte områder" ikke fortsætter med at spille, er skiftet til en musikskole, hvor de føler sig socialt og geografisk isoleret.

 • De mest succesfulde forløb har haft skolen som center for undervisning og aktivitet, hvor musikskolelæreren kommer på besøg og underviser på en måde der understøtter det lokale miljø, uden at sænke sin egen standard eller forventning.

 • Med tiden kan det være berigende at inddrage forældre eller bedsteforældre i processen. Lige som med klasselæreren, skal de være der for børnene og ikke for egen læring.

 • Det har vist sig at den bedste måde at træne nye lærere til klasseundervisning, er ved observation. Det kan gøres ved at betale en assistent til hver klasse, hvis der er penge til det. Efter 1-2 år vil assistenten selv kunne køre undervisningen og oplære andre.

 • Ældre elever kan få finpudset deres kunnen og "vise hvad de kan" ved at være hjælpelærere.

 • Værdien og effekten af børn der observerer børn, kan ikke understreges nok.

 • Efter et stykke tid kan man etablere violinklasse for de 4-6 årige (BabyBows©), afhængigt af klasselærerens deltagelse og engagement.


marts 2014

Læs hendes projektrapport om Primary Strings.

dorothy-conaghan